Monthly Archives: Luty 2013

Przekaż 1% podatku dla OSP BÓBRKA

Zarząd OSP w  Bóbrce zwraca się z uprzejmą prośbą do sympatyków naszej jednostki, druhów strażaków, członków ich rodzin i znajomych, do kierownictw firm, zakładów i instytucji o przekazanie 1% podatku na rzecz naszej jednostki.
Aby przekazać 1% podatku w rocznym zeznaniu podatkowym za 2012 rok należy wpisać: nr KRS 0000116212, kwotę wyliczonego 1% podatku oraz w rubryce cel szczegółowy: OSP Bóbrka, pow. Krosno, woj. podkarpackie.
Środki powyższe trafią na konto Biura Terenowego Związku OSP RP w Krośnie a na wartość otrzymanej kwoty tut. OSP dokona odbioru sprzętu pożarniczego, wyposażenia strażackiego, umundurowania wg ustalonych przez Zarząd jednostki potrzeb niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania.
Strażacy ochotnicy od pokoleń pełnią bezinteresowną służbę w ochronie życia, zdrowia, mienia, środowiska, tradycji i kultury narodowej. Kierują się szczytnymi ideałami służenia ludziom i niesienia pomocy poszkodowanym. Cywilizacja niesie coraz więcej zagrożeń, pokonanie ich wymaga coraz wyższych umiejętności i wyposażenia w nowoczesny i specjalistyczny sprzęt ratowniczy.
Dlatego nasz apel:
Pomagając strażakom ochotnikom – pomagasz sobie!